Stara planina

Staru planinu je moguće prelaziti sa različitih strana. Ovoga puta krenuli smo sa južne i jugoistočne strane, a završili smo na severozapadnim obroncima kod Babinog zuba. Imali smo dva kamovanja [...]